Hans og Katrine Sørensen

Bestyrelsen

Da S.P.L. Sørensens i 1934 oprettede legatet, udnævnte han sin bror Carl Christian til formand for dette. Formandsperioderne har været følgende:

Carl Christian Sørensen 1934 - 1942

Grete Jacobsen 1942 - 1970

Birthe Arnholtz 1970 - 1976

Vibeke Hermund 1976 - 2009

Tove Stubager 2009 - 2018

Vibeke Eggert Hansen 2018 -

Bestyrelsen består af 3 personer, valgt på et repræsentantskabsmøde blandt alle 7 slægtsgene. Pt. består bestyrelsen af:

Vibeke Eggert Hansen (formand)

Sussi Meyer (bestyrelsesmedlem)

Bert Olsen (bestyrelsesmedlem)

Regnskabsfører i legatet er Jette Wejs.

Revisorer i legatet er Nadia Vincents Nielsen og Jesper Hermund.

Repræsentantskabet består af en repræsentant for hver af de 7 grene, en stedfortræder for hver af  grenene, regnskabsføreren samt de 2 revisorer.

Bestyrelsen afholder et årligt møde, hvor der tages stilling til indkomne ansøgninger, evt. investering af disponible midler m.v..

Hvert 3. år - samme dag som slægtsfesten - afholdes der repræsentantskabsmøde, hvor hele 3-året gennemgås og diskuteres.